เลขประชาชน 13 หลัก

เลขประชาชน 13 หลัก


เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วกรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ถนนสถิตย์นิมานการ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110

อีเมล์ : sakvios@gmail.com
หากท่านลืมรหัสผ่านติดต่อผู้ดูและระบบ ผอ.เสกสรรค์ ID Line :0894253035 หรือโทร 0894253035
สถิติผู้ใช้งาน เริ่ม 20/06/2020